Eurons Historiska Kurser

Historiska eurokurser mot den svenska kronan de senaste drygt 20 åren. Tabellen visar kurser från den första handelsdagen i januari för respektive år. Värdet av euron påverkas både av värdet på själva euron och samtidigt värdet av den svenska kronan.


ÅrKurs i Kronor / SEKViktiga händelser
19999.48
20008.56
20018.92
20029.23
20039.07
20049.11
20059.07
20069.37
20079.10
20089.37
200910.65Eurozone-krisen
201010.17Eurozone-krisen
20118.88
20128.81
20138.53
20148.89
20159.41
20169.19Brexit
20179.57
20189.80
201910.16
202010.48
202110.03
202210.29
202311.17
202411.11

Eurokursen har varit föremål för fluktuationer under de senaste 20 åren. Dessa förändringar har påverkats av en rad faktorer, inklusive ekonomiska förhållanden i både Europa och Sverige, politiska händelser och globala marknadstrender.

Faktorer som påverkar Eurokursen

Värdet på euron påverkas av en rad faktorer. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, ekonomiska indikatorer som inflation och arbetslöshet, politiska händelser som val och politiska kriser, och globala marknadstrender.

Ekonomiska indikatorer

Inflation och arbetslöshet är två av de mest betydande ekonomiska indikatorerna som påverkar värdet på euron. Högre inflation kan leda till en minskning av eurons värde, medan lägre arbetslöshet kan leda till en ökning av eurons värde.

Politiska händelser

Politiska händelser, som Brexit, såsom val och politiska kriser, kan också ha en betydande inverkan på värdet på euron. Dessa händelser kan skapa osäkerhet på marknaden, vilket kan leda till fluktuationer i eurons värde.

Globala marknadstrender

Globala marknadstrender kan också påverka värdet på euron. Till exempel kan en ökning av den globala efterfrågan på euro leda till en ökning av eurons värde, medan en minskning av den globala efterfrågan kan leda till en minskning av eurons värde.

Eurokursens utveckling mot Svenska Kronan

Värdet på euron mot den svenska kronan har också påverkats av dessa faktorer. Under de senaste 20 åren har vi sett betydande förändringar i eurokursen mot den svenska kronan, med perioder av både uppgång och nedgång.

Att förstå de faktorer som påverkar värdet på euron är avgörande för att kunna förutsäga framtida förändringar i eurokursen.

Genom att noggrant analysera historiska eurokurser och de faktorer som har påverkat dessa kurser, kan vi få en bättre förståelse för hur euron kan förväntas utvecklas i framtiden.


© Copyright 2009 - 2024
crossmenu