Monacos Valuta

Monaco är inte medlem i EU men använder EURO som valuta.
Således har Monaco ej kvar sin lokala valuta som förut hette Monégasque franc / Monaco Franc.

Monacos första decimalmynt utfärdades 1837 och 1838, i valörer på 5 centimes, 1 decime och 5 franc. 5 centimes och 1 decime präglades i både koppar och mässing och var lika stora som de tidigare franska mynten (Frankrike präglade inte dessa valörer vid den tiden) medan de 5 franc matchade det franska myntet.

Inga ytterligare utgåvor gjordes förrän 1882, från det att guldmynt på 100 franc utfärdades fram till 1904.


© Copyright 2009 - 2024
crossmenu