Sverige

Sverige använder för närvarande inte euron som valuta och har inga planer på att ersätta den befintliga svenska kronan inom en snar framtid. Sveriges anslutningsfördrag från 1994 gjorde det till föremål för Maastrichtfördraget, som tvingar stater att gå med i euroområdet när de uppfyller de nödvändiga villkoren.

Sverige hävdar att det är frivilligt att ansluta sig till European Exchange Rate Mechanism II (ERM II), där deltagande i minst två år är ett krav för införande av euron och har valt att stå utanför i väntan på allmänhetens godkännande genom en folkomröstning och därigenom avsiktligt undvika att uppfylla adoptionskraven.


© Copyright 2009 - 2024
crossmenu